ტარიფები

A
A A A
დაბრუნება საიტის საწყის ფორმატზე

კორპორატიული ტარიფი 3

  • ზარები შიდა ქსელში ულიმიტო
  • SMS შიდა ქსელში ულიმიტო
  • ინტერნეტი 300 MB
30 დღე3₾
1 MB 0,10 ₾
1 წუთი სხვა ადგილობრივ ქსელებთან 0,10 ₾
ზარის წამოწყების ღირებულება 0,15 ₾
1 SMS 0,06 ₾
უკრაინა, სომხეთი, ბელარუსი, მოლდოვა და ცენტ. აზიის რიგი ქვეყნები* 0,25 ₾
ევროპა, თურქეთი, აზერბაიჯანი, ირანი 0,35 ₾
აზია 0,40 ₾
აშშ, კანადა 0,35 ₾
რუსეთი 0,25 ₾
ცენტრალური და სამხრეთ ამერიკა, აფრიკა, ავსტრალია და სხვა 0,50 ₾
SMS 0,21 ₾


*ცენტრალური აზიის ქვეყნები: თურქმენეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი. 

ყოველთვიური სააბონენტოს გადახდა შესაძლებელია:

 

1 - ყოველი თვის 1-ელ რიცხვში. პირველი სააბონენტოს ჩამოკლება მოხდება ჩართვის დღეს.
2 - ჩართვიდან ყოველ 30-ე დღეს.

 

გადახდის მეთოდი #1:

პირველი სააბონენტოს ჩამოკლება ხდება ჩართვის დღეს. ყოველი შემდეგი, თვის 1-ელ რიცხვში.
ტარიფით გათვალისწინებული ერთეულები ძალაშია ყოველი თვის მეორე დღემდე.
თუ თვის 1-ელ რიცხვში ნომრის ბალანსზე იქნება საკმარისი თანხა და მოხდება სააბონენტო გადასახადის ჩამოკლება, ნომერზე დაირიცხება ტარიფით გათვალისწინებული ერთეულები. თუ ანგარიშზე არ იქნება საკმარისი თანხა - ჩაირთვება 10 დღიანი საშეღავათო პერიოდი.
თუ ნომრის ბალანსი 1-ელი რიცხვისთვის დადებითია, მაგრამ არასაკმარისი სააბონენტოს გადასახდელად, აბონენტს შეუძლია ისარგებლოს სტანდარტული ტარიფით. შესაბამისად, კომპანიის თანამშრომლებთან საუბრის დროსაც იმოქმედებს ზარის წამოწყების ღირებულება.

 

გადახდის მეთოდი #2:

სააბონენტო გადახადის გადახდა და შესაბამისად ტარიფით გათვალისწინებული ერთეულების დარიცხვა ხდება ჩართვიდან ყოველ 30 დღეში ერთხელ.
ტარიფით გათვალისწინებული ერთეულები ძალაშია აქტივაციიდან 30 დღის განმავლობაში.
თუ 30-ე დღეს ნომრის ბალანსზე იქნება საკმარისი თანხა და მოხდება სააბონენტო გადასახადის ჩამოკლება, ნომერზე დაირიცხება ტარიფით გათვალისწინებული ერთეულები. თუ ანგარიშზე არ იქნება საკმარისი თანხა - ჩაირთვება 10 დღიანი საშეღავათო პერიოდი.
მომდევნო 30 დღის ათვლა დაიწყება იმ რიცხვიდან, როდესაც ნომრის ბალანსიდან მოხდება სააბონენტო გადადასახადის ჩამოკლება.
თუ ნომრის ბალანსი 30-ე დღეს დადებითია, მაგრამ არასაკმარისი სააბონენტოს გადასახდელად, აბონენტს შეუძლია ისარგებლოს სტანდარტული ტარიფით. შესაბამისად, კომპანიის თანამშრომლებთან საუბრის დროსაც იმოქმედებს ზარის წამოწყების ღირებულება.
ისარგებლე ჩვენი აპლიკაციით
და აღმოაჩინე სპეციალური შეთავაზებები
MyCellfie აპლიკაციის გადმოწერა