სპეც. ნომრები

A
A A A
დაბრუნება საიტის საწყის ფორმატზე

სპეც. ნომრები

სპეციალური ნომრების გამოყენება, ორგანიზაციების მიერ, ხდება სხვადასხვა მიზნობრიობით: საქველმოქმედო, საინფორმაციო, გასართობი ხასიათის, ნდობის ტელეფონი და ა.შ.

 

მფლობელს უფლება აქვს აღნიშნულ ნომრებთან დაკავშირებისთვის (დარეკვა/SMS-ის გაგზავნა), დააწესოს განსხვავებული საფასური, რომლის ჩამოკლება მოხდება ნომრის ძირითადი ბალანსიდან.

 

ნომერი

რესურსის დანიშნულება

800 XX XXXX

ინტელექტუალური ქსელებით მომსახურებისათვის (უფასო მომსახურება)

801 XX XXXX

ინტელექტუალური ქსელებით მომსახურებისათვის (ფასიანი მომსახურება)

802-899 XX XXXX

ინტელექტუალური ქსელებით მომსახურებისათვის (ფასიანი მომსახურება)

900-909 XX XXXX

დამატებითი მომსახურებისათვის (ფასიანი მომსახურება)

910-999 XX XXXX

მომსახურების სხვადასხვა სახეობებისათვის (ფასიანი მომსახურება)

116 XXX

საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახურების ნუმერაცია (ფასიანი მომსახურება)

118 XX

გაერთიანებული საინფორმაციო საცნობარო სამსახური (ფასიანი მომსახურება)

16 XXX

არაგეოგრაფიული მოკლე ნომრები არაავტორიზებადი საქმიანობის განსახორციელებლად (ფასიანი მომსახურება)

17 XXX

არაგეოგრაფიული მოკლე ნომრები ავტორიზებადი საქმიანობის განსახორციელებლად (ფასიანი მომსახურება)

90 XXX

მოკლეტექსტური/მულტიმედიური შეტყობინებების ნომრები (უფასო მომსახურება)

ისარგებლე ჩვენი აპლიკაციით
და აღმოაჩინე სპეციალური შეთავაზებები
MyCellfie აპლიკაციის გადმოწერა