საერთაშორისო

A
A A A
დაბრუნება საიტის საწყის ფორმატზე

საერთაშორისო

ტურისტი
19 ₾ / 14 დღე
ინტერნეტი 5 GB
საერთაშორისო ზარები 50 წუთი
ზარები ყველა ადგილობრივ მობილურ ოპერატორთან და SMS ულიმიტო
მსოფლიო
1 ₾ / 30 დღე
სომხეთი, ბელარუსი, რუსეთი, მოლდოვა, უკრაინა და ცენტ. აზიის რიგი ქვეყნები* 0.38 ₾
აზერბაიჯანი 0.38 ₾
ევროპა, აზია 0.38 ₾
აშშ, კანადა 0.05 ₾

 

 • აქტივაცია *120*56#
 • პაკეტის ბალანსის შემოწმება *125#
 • პაკეტის ვადის გასვლამდე საერთაშორისო წუთების ან მეგაბაიტების ამოწურვის შემთხვევაში, ტარიფიცირება გაგრძელდება ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით (რუსეთი - 0,65₾, დსთ - 0,85₾, ევროპა - 0,90₾, აზია - 0,90₾, ჩრდილოეთ ამერიკა - 0,70₾, ცენტრალური და სამხრეთ ამერიკა, აფრიკა, ავსტრალია და სხვა - 1,91₾).
 • პაკეტის ვადის გასვლამდე, იგივე პაკეტის ჩართვის შემთხვევაში, უქმდება არსებული პაკეტი და ძალაში შედის ახალი.
 • აღნიშნული პაკეტის პარალელურად შესაძლებელია სხვა სასაუბრო ან ინტერნეტ პაკეტის აქტივაცია. ამ შემთხვევაში, ტარიფიცირება მოხდება იმ პაკეტის ბალანსიდან, რომელსაც უფრო ადრე ეწურება ვადა.
 • პაკეტზე არ მოქმედებს ავტომატური გაგრძელების ფუნქცია. ვადის გასვლის შემდეგ მოხდება მისი დეაქტივაცია, შესაბამისად გამოუყენებელი წუთები და მეგაბაიტები გაუქმდება. ტარიფიცირება გაგრძელდება სხვა ბალანსებიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით.
 • მობილური ინტერნეტ მომსახურების ხარისხის პარამეტრი: დაყოვნება 300 მილიწამამდე.
 • მომსახურების აქტივაცია ასევე შესაძლებელია MyCellfie -დან.

 

 • აქტივაცია *220*81#
 • დეაქტივაცია *220*82#
 • ზარის წამოწყების ღირებულება 0,10 ₾
 • *ცენტრალური აზიის ქვეყნები: თურქმენეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი.
 • მომსახურებაზე მოქმედებს ავტომატური გაგრძელების ფუნქცია. ამისათვის, ბალანსზე საკმარისი თანხა სისტემას საჭიროა დახვდეს 30-ე დღის ზუსტად იმ საათზე, რომელზეც მოხდა პაკეტის ჩართვა წინა თვეში.
 • 30-ე დღეს ბალანსზე არასაკმარისი თანხის არსებობის შემთხვევაში, სისტემა 5 დღის განმავლობაში დაელოდება მის შევსებას, მომსახურების ავტომატურად გასააქტიურებლად. ამ პერიოდის მანძილზე ტარიფიცირება მოხდება ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით.
 • მომსახურების აქტივაცია ასევე შესაძლებელია MyCellfie -დან.
ისარგებლე ჩვენი აპლიკაციით
და აღმოაჩინე სპეციალური შეთავაზებები
MyCellfie აპლიკაციის გადმოწერა