მომსახურებები

A
A A A
დაბრუნება საიტის საწყის ფორმატზე

მომსახურებები

500 წუთი ყველა ადგილობრივ ქსელთან
10 ₾ / 30 დღე
500 წუთი
დეტალურად

500 წუთი ყველა ადგილობრივ ქსელთან

 

 • აქტივაცია *110*122#
 • დეაქტივაცია *110*037#
 • ბალანსის შემოწმება *107#
 • პაკეტის ვადის გასვლამდე წუთების ამოწურვის შემთხვევაში, ტარიფიცირება გაგრძელდება სხვა სასაუბრო ბალანსიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით: 1 წუთი - 0.20 ₾; ზარის წამოწყების ღირებულება - 0.15 ₾.
 • წუთები არ ვრცელდება Global cell-ისა და სპეც. დანიშნულების ნომრებზე.
 • პაკეტის ვადის გასვლამდე, იგივე პაკეტის ჩართვის შემთხვევაში, უქმდება არსებული პაკეტი და ძალაში შედის ახალი.
 • პაკეტის დეაქტივაციის შემთხვევაში, მასში გადახდილი თანხა არ ბრუნდება ნომრის ბალანსზე.
 • აღნიშნული სასაუბრო პაკეტის პარალელურად შესაძლებელია სხვა სასაუბრო პაკეტის აქტივაცია. ამ შემთხვევაში, ტარიფიცირება მოხდება იმ პაკეტის ბალანსიდან, რომელსაც უფრო ადრე ეწურება ვადა.
 • პაკეტზე მოქმედებს ავტომატური გაგრძელების ფუნქცია. ამისათვის, ბალანსზე საკმარისი თანხა სისტემას საჭიროა დახვდეს 30-ე დღის ზუსტად იმ საათზე, რომელზეც მოხდა პაკეტის ჩართვა წინა თვეში.
 • 30-ე დღეს ბალანსზე არასაკმარისი თანხის არსებობის შემთხვევაში, სისტემა 5 დღის განმავლობაში დაელოდება მის შევსებას, სასაუბრო პაკეტის ავტომატურად გასააქტიურებლად. ამ პერიოდის მანძილზე ტარიფიცირება მოხდება ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით: 1 წუთი - 0.20 ₾; ზარის წამოწყების ღირებულება - 0.15 ₾.
 • სელფის ყველა აბონენტს ეგზავნება გამაფრთხილებელი SMS შეტყობინება ნებისმიერი სახის ბალანსის ამოწურვის შესახებ.
 • პაკეტის აქტივაცია ასევე შესაძლებელია MyCellfie -დან.
200 წუთი შიდა ქსელში
2 ₾ / 30 დღე
200 წუთი
დეტალურად

200 წუთი შიდა ქსელში

 

 • აქტივაცია *110*36#
 • დეაქტივაცია *110*034#
 • ბალანსის შემოწმება *107#
 • პაკეტის ვადის გასვლამდე წუთების ამოწურვის შემთხვევაში, ტარიფიცირება გაგრძელდება სხვა სასაუბრო ბალანსიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის 1 წუთი - 0.20 ₾; ზარის წამოწყების ღირებულება - 0.15 ₾.
 • პაკეტის ვადის გასვლამდე, იგივე პაკეტის ჩართვის შემთხვევაში, უქმდება არსებული პაკეტი და ძალაში შედის ახალი.
 • პაკეტის დეაქტივაციის შემთხვევაში, მასში გადახდილი თანხა არ ბრუნდება ნომრის ბალანსზე.
 • აღნიშნული სასაუბრო პაკეტის პარალელურად შესაძლებელია სხვა სასაუბრო პაკეტის აქტივაცია. ამ შემთხვევაში, ტარიფიცირება მოხდება იმ პაკეტის ბალანსიდან, რომელსაც უფრო ადრე ეწურება ვადა.
 • პაკეტზე მოქმედებს ავტომატური გაგრძელების ფუნქცია. ამისათვის, ბალანსზე საკმარისი თანხა სისტემას საჭიროა დახვდეს 30-ე დღის ზუსტად იმ საათზე, რომელზეც მოხდა პაკეტის ჩართვა წინა თვეში.
 • 30-ე დღეს ბალანსზე არასაკმარისი თანხის არსებობის შემთხვევაში, სისტემა 5 დღის განმავლობაში დაელოდება მის შევსებას, სასაუბრო პაკეტის ავტომატურად გასააქტიურებლად. ამ პერიოდის მანძილზე ტარიფიცირება მოხდება ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით: 1 წუთი - 0.20 ₾; ზარის წამოწყების ღირებულება - 0.15 ₾.
 • სელფის ყველა აბონენტს ეგზავნება გამაფრთხილებელი SMS შეტყობინება ნებისმიერი სახის ბალანსის ამოწურვის შესახებ.
 • პაკეტის აქტივაცია ასევე შესაძლებელია MyCellfie -დან.
150 წუთი ყველა ადგილობრივ ქსელთან
5 ₾ / 30 დღე
150 წუთი
დეტალურად

150 წუთი ყველა ადგილობრივ ქსელთან

 

 • აქტივაცია *110*39#
 • დეაქტივაცია *110*939#
 • ბალანსის შემოწმება *107#
 • პაკეტის ვადის გასვლამდე წუთების ამოწურვის შემთხვევაში, ტარიფიცირება გაგრძელდება სხვა სასაუბრო ბალანსიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით: 1 წუთი - 0.20 ₾; ზარის წამოწყების ღირებულება - 0.15 ₾.
 • წუთები არ ვრცელდება Global cell-ისა და სპეც. დანიშნულების ნომრებზე.
 • პაკეტის ვადის გასვლამდე, იგივე პაკეტის ჩართვის შემთხვევაში, უქმდება არსებული პაკეტი და ძალაში შედის ახალი.
 • პაკეტის დეაქტივაციის შემთხვევაში, მასში გადახდილი თანხა არ ბრუნდება ნომრის ბალანსზე.
 • აღნიშნული სასაუბრო პაკეტის პარალელურად შესაძლებელია სხვა სასაუბრო პაკეტის აქტივაცია. ამ შემთხვევაში, ტარიფიცირება მოხდება იმ პაკეტის ბალანსიდან, რომელსაც უფრო ადრე ეწურება ვადა.
 • პაკეტზე მოქმედებს ავტომატური გაგრძელების ფუნქცია. ამისათვის, ბალანსზე საკმარისი თანხა სისტემას საჭიროა დახვდეს 30-ე დღის ზუსტად იმ საათზე, რომელზეც მოხდა პაკეტის ჩართვა წინა თვეში.
 • 30-ე დღეს ბალანსზე არასაკმარისი თანხის არსებობის შემთხვევაში, სისტემა 5 დღის განმავლობაში დაელოდება მის შევსებას, სასაუბრო პაკეტის ავტომატურად გასააქტიურებლად. ამ პერიოდის მანძილზე ტარიფიცირება მოხდება ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით: 1 წუთი - 0.20 ₾; ზარის წამოწყების ღირებულება - 0.15 ₾.
 • სელფის ყველა აბონენტს ეგზავნება გამაფრთხილებელი SMS შეტყობინება ნებისმიერი სახის ბალანსის ამოწურვის შესახებ.
 • პაკეტის აქტივაცია ასევე შესაძლებელია MyCellfie -დან.
100 წუთი ქალაქის ქსელთან სასაუბროდ
2 ₾ / 30 დღე
100 წუთი
დეტალურად

100 წუთი ქალაქის ქსელთან სასაუბროდ

 

 • აქტივაცია *110*1#
 • დეაქტივაცია *110*91#
 • ბალანსის შემოწმება *107#
 • წუთები არ ვრცელდება Global cell-ისა და სპეც. დანიშნულების ნომრებზე.
 • პაკეტის ვადის გასვლამდე წუთების ამოწურვის შემთხვევაში, ტარიფიცირება გაგრძელდება სხვა სასაუბრო ბალანსიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით: 1 წუთი - 0.20 ₾; ზარის წამოწყების ღირებულება - 0.15 ₾.
 • პაკეტის ვადის გასვლამდე, იგივე პაკეტის ჩართვის შემთხვევაში, უქმდება არსებული პაკეტი და ძალაში შედის ახალი.
 • პაკეტის დეაქტივაციის შემთხვევაში, მასში გადახდილი თანხა არ ბრუნდება ნომრის ბალანსზე.
 • აღნიშნული სასაუბრო პაკეტის პარალელურად შესაძლებელია სხვა სასაუბრო პაკეტის აქტივაცია. ამ შემთხვევაში, ტარიფიცირება მოხდება იმ პაკეტის ბალანსიდან, რომელსაც უფრო ადრე ეწურება ვადა.
 • პაკეტზე მოქმედებს ავტომატური გაგრძელების ფუნქცია. ამისათვის, ბალანსზე საკმარისი თანხა სისტემას საჭიროა დახვდეს 30-ე დღის ზუსტად იმ საათზე, რომელზეც მოხდა პაკეტის ჩართვა წინა თვეში.
 • 30-ე დღეს ბალანსზე არასაკმარისი თანხის არსებობის შემთხვევაში, სისტემა 5 დღის განმავლობაში დაელოდება მის შევსებას, სასაუბრო პაკეტის ავტომატურად გასააქტიურებლად. ამ პერიოდის მანძილზე ტარიფიცირება მოხდება ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით: 1 წუთი - 0.20 ₾; ზარის წამოწყების ღირებულება - 0.15 ₾.
 • სელფის ყველა აბონენტს ეგზავნება გამაფრთხილებელი SMS შეტყობინება ნებისმიერი სახის ბალანსის ამოწურვის შესახებ.
 • პაკეტის აქტივაცია ასევე შესაძლებელია MyCellfie -დან.
300 წუთი ყველა ადგილობრივ ქსელთან
5 ₾ / 14 დღე
300 წუთი
დეტალურად

300 წუთი ყველა ადგილობრივ ქსელთან

 

 • აქტივაცია *110*38#
 • დეაქტივაცია *110*938#
 • ბალანსის შემოწმება *107#
 • პაკეტის ვადის გასვლამდე წუთების ამოწურვის შემთხვევაში, ტარიფიცირება გაგრძელდება სხვა სასაუბრო ბალანსიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით: 1 წუთი - 0.20 ₾; ზარის წამოწყების ღირებულება - 0.15 ₾.
 • წუთები არ ვრცელდება Global cell-ისა და სპეც. დანიშნულების ნომრებზე.
 • პაკეტის ვადის გასვლამდე, იგივე პაკეტის ჩართვის შემთხვევაში, უქმდება არსებული პაკეტი და ძალაში შედის ახალი.
 • პაკეტის დეაქტივაციის შემთხვევაში, მასში გადახდილი თანხა არ ბრუნდება ნომრის ბალანსზე.
 • აღნიშნული სასაუბრო პაკეტის პარალელურად შესაძლებელია სხვა სასაუბრო პაკეტის აქტივაცია. ამ შემთხვევაში, ტარიფიცირება მოხდება იმ პაკეტის ბალანსიდან, რომელსაც უფრო ადრე ეწურება ვადა.
 • პაკეტზე მოქმედებს ავტომატური გაგრძელების ფუნქცია. ამისათვის, ბალანსზე საკმარისი თანხა სისტემას საჭიროა დახვდეს 14-ე დღის ზუსტად იმ საათზე, რომელზეც მოხდა პაკეტის ჩართვა წინა თვეში.
 • 14-ე დღეს ბალანსზე არასაკმარისი თანხის არსებობის შემთხვევაში, სისტემა 3 დღის განმავლობაში დაელოდება მის შევსებას, სასაუბრო პაკეტის ავტომატურად გასააქტიურებლად. ამ პერიოდის მანძილზე ტარიფიცირება მოხდება ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით: 1 წუთი - 0.20 ₾; ზარის წამოწყების ღირებულება - 0.15 ₾.
 • სელფის ყველა აბონენტს ეგზავნება გამაფრთხილებელი SMS შეტყობინება ნებისმიერი სახის ბალანსის ამოწურვის შესახებ.
 • პაკეტის აქტივაცია ასევე შესაძლებელია MyCellfie -დან.
150 წუთი ყველა ადგილობრივ ქსელთან
3 ₾ / 7 დღე
150 წუთი
დეტალურად

150 წუთი ყველა ადგილობრივ ქსელთან

 

 • აქტივაცია *110*37#
 • დეაქტივაცია *110*937#
 • ბალანსის შემოწმება *107#
 • პაკეტის ვადის გასვლამდე წუთების ამოწურვის შემთხვევაში, ტარიფიცირება გაგრძელდება სხვა სასაუბრო ბალანსიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით: 1 წუთი - 0.20 ₾; ზარის წამოწყების ღირებულება - 0.15 ₾.
 • წუთები არ ვრცელდება Global cell-ისა და სპეც. დანიშნულების ნომრებზე.
 • პაკეტის ვადის გასვლამდე, იგივე პაკეტის ჩართვის შემთხვევაში, უქმდება არსებული პაკეტი და ძალაში შედის ახალი.
 • პაკეტის დეაქტივაციის შემთხვევაში, მასში გადახდილი თანხა არ ბრუნდება ნომრის ბალანსზე.
 • აღნიშნული სასაუბრო პაკეტის პარალელურად შესაძლებელია სხვა სასაუბრო პაკეტის აქტივაცია. ამ შემთხვევაში, ტარიფიცირება მოხდება იმ პაკეტის ბალანსიდან, რომელსაც უფრო ადრე ეწურება ვადა.
 • პაკეტზე მოქმედებს ავტომატური გაგრძელების ფუნქცია. ამისათვის, ბალანსზე საკმარისი თანხა სისტემას საჭიროა დახვდეს 7-ე დღის ზუსტად იმ საათზე, რომელზეც მოხდა პაკეტის ჩართვა წინა თვეში.
 • 7-ე დღეს ბალანსზე არასაკმარისი თანხის არსებობის შემთხვევაში, სისტემა 3 დღის განმავლობაში დაელოდება მის შევსებას, სასაუბრო პაკეტის ავტომატურად გასააქტიურებლად. ამ პერიოდის მანძილზე ტარიფიცირება მოხდება ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით: 1 წუთი - 0.20 ₾; ზარის წამოწყების ღირებულება - 0.15 ₾.
 • სელფის ყველა აბონენტს ეგზავნება გამაფრთხილებელი SMS შეტყობინება ნებისმიერი სახის ბალანსის ამოწურვის შესახებ.
 • პაკეტის აქტივაცია ასევე შესაძლებელია MyCellfie -დან.
მეტი ზარი ყველა ადგილობრივ ქსელთან
16 ₾ / 30 დღე
ထ წუთები
დეტალურად

მეტი ზარი ყველა ადგილობრივ ქსელთან

 

 • აქტივაცია *110*16#
 • დეაქტივაცია *110*916#
 • მოქმედების ვადის შემოწმება *107#
 • პაკეტის ვადის გასვლამდე, იგივე პაკეტის ჩართვის შემთხვევაში, უქმდება არსებული პაკეტი და ძალაში შედის ახალი.
 • პაკეტის დეაქტივაციის შემთხვევაში, მასში გადახდილი თანხა არ ბრუნდება ნომრის ბალანსზე.
 • ულიმიტო წუთები არ ვრცელდება Global cell-ისა და სპეც. დანიშნულების ნომრებზე.
 • აღნიშნული სასაუბრო პაკეტის პარალელურად შესაძლებელია სხვა სასაუბრო პაკეტის აქტივაცია. ამ შემთხვევაში, ტარიფიცირება მოხდება იმ პაკეტის ბალანსიდან, რომელსაც უფრო ადრე ეწურება ვადა.
 • პაკეტზე მოქმედებს ავტომატური გაგრძელების ფუნქცია. ამისათვის, ბალანსზე საკმარისი თანხა სისტემას საჭიროა დახვდეს 30-ე დღის ზუსტად იმ საათზე, რომელზეც მოხდა პაკეტის ჩართვა წინა თვეში.
 • 30-ე დღეს ბალანსზე არასაკმარისი თანხის არსებობის შემთხვევაში, სისტემა 5 დღის განმავლობაში დაელოდება მის შევსებას, სასაუბრო პაკეტის ავტომატურად გასააქტიურებლად. ამ პერიოდის მანძილზე ტარიფიცირება მოხდება ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით: 1 წუთი - 0.20 ₾; ზარის წამოწყების ღირებულება - 0.15 ₾.
 • სელფის ყველა აბონენტს ეგზავნება გამაფრთხილებელი SMS შეტყობინება ნებისმიერი სახის ბალანსის ამოწურვის შესახებ.
 • პაკეტის აქტივაცია ასევე შესაძლებელია MyCellfie -დან.
მეტი SMS

მეტი SMS

 

 • აქტივაცია *110*8#
 • დეაქტივაცია *110*98#
 • მოქმედების ვადის შემოწმება: *105#
 • პაკეტის ვადის გასვლამდე, იგივე პაკეტის ჩართვის შემთხვევაში, უქმდება არსებული პაკეტი და ძალაში შედის ახალი.
 • პაკეტის დეაქტივაციის შემთხვევაში, მასში გადახდილი თანხა არ ბრუნდება ნომრის ბალანსზე.
 • ულიმიტო SMS-ები არ მოქმედებს სპეც. დანიშნულების ნომრებზე.
 • აღნიშნული SMS პაკეტის პარალელურად შესაძლებელია სხვა SMS პაკეტის აქტივაცია. ამ შემთხვევაში, ტარიფიცირება მოხდება იმ პაკეტის ბალანსიდან, რომელსაც უფრო ადრე ეწურება ვადა.
 • პაკეტზე მოქმედებს ავტომატური გაგრძელების ფუნქცია. ამისათვის, ბალანსზე საკმარისი თანხა სისტემას საჭიროა დახვდეს 30-ე დღის ზუსტად იმ საათზე, რომელზეც მოხდა პაკეტის ჩართვა წინა თვეში.
 • 30-ე დღეს ბალანსზე არასაკმარისი თანხის არსებობის შემთხვევაში, მოხდება მისი დეაქტივაცია. ტარიფიცირება გაგრძელდება სხვა SMS ბალანსიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით: 1 SMS - 0.01 ₾.
 • სელფის ყველა აბონენტს ეგზავნება გამაფრთხილებელი SMS შეტყობინება ნებისმიერი სახის ბალანსის ამოწურვის შესახებ.
 • პაკეტის აქტივაცია ასევე შესაძლებელია MyCellfie - დან.
500 SMS

500 SMS

 

 • აქტივაცია *110*500#
 • ბალანსის შემოწმება *105#
 • პაკეტის ვადის გასვლამდე SMS-ების ამოწურვის შემთხვევაში, ტარიფიცირება გაგრძელდება სხვა SMS ბალანსიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით: 1 SMS - 0.01 ₾.
 • პაკეტის ვადის გასვლამდე, იგივე პაკეტის ჩართვის შემთხვევაში, უქმდება არსებული პაკეტი და ძალაში შედის ახალი.
 • პაკეტის დეაქტივაციის შემთხვევაში, მასში გადახდილი თანხა არ ბრუნდება ნომრის ბალანსზე.
 • SMS-ები არ მოქმედებს სპეც. დანიშნულების ნომრებზე.
 • აღნიშნული SMS პაკეტის პარალელურად შესაძლებელია სხვა SMS პაკეტის აქტივაცია. ამ შემთხვევაში, ტარიფიცირება მოხდება იმ პაკეტის ბალანსიდან, რომელსაც უფრო ადრე ეწურება ვადა.
 • პაკეტზე არ მოქმედებს ავტომატური გაგრძელების ფუნქცია. ვადის გასვლის შემდეგ მოხდება მისი დეაქტივაცია, შესაბამისად გამოუყენებელი SMS-ები გაუქმდება. ტარიფიცირება გაგრძელდება სხვა SMS ბალანსიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით: 1 SMS - 0.01 ₾.
 • სელფის ყველა აბონენტს ეგზავნება გამაფრთხილებელი SMS შეტყობინება ნებისმიერი სახის ბალანსის ამოწურვის შესახებ.
 • პაკეტის აქტივაცია ასევე შესაძლებელია MyCellfie - დან.
3000 SMS

3000 SMS

 

 • აქტივაცია *110*33#
 • დეაქტივაცია *110*933#
 • ბალანსის შემოწმება *105#
 • პაკეტის ვადის გასვლამდე SMS-ების ამოწურვის შემთხვევაში, ტარიფიცირება გაგრძელდება სხვა SMS ბალანსიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით: 1 SMS - 0.01 ₾.
 • პაკეტის ვადის გასვლამდე, იგივე პაკეტის ჩართვის შემთხვევაში, უქმდება არსებული პაკეტი და ძალაში შედის ახალი.
 • პაკეტის დეაქტივაციის შემთხვევაში, მასში გადახდილი თანხა არ ბრუნდება ნომრის ბალანსზე.
 • SMS-ები არ მოქმედებს სპეც. დანიშნულების ნომრებზე.
 • აღნიშნული SMS პაკეტის პარალელურად შესაძლებელია სხვა SMS პაკეტის აქტივაცია. ამ შემთხვევაში, ტარიფიცირება მოხდება იმ პაკეტის ბალანსიდან, რომელსაც უფრო ადრე ეწურება ვადა.
 • პაკეტზე მოქმედებს ავტომატური გაგრძელების ფუნქცია. ამისათვის, ბალანსზე საკმარისი თანხა სისტემას საჭიროა დახვდეს 30-ე დღის ზუსტად იმ საათზე, რომელზეც მოხდა პაკეტის ჩართვა წინა თვეში.
 • 30-ე დღეს ბალანსზე არასაკმარისი თანხის არსებობის შემთხვევაში, მოხდება პაკეტის დეაქტივაცია. სისტემა 5 დღის განმავლობაში დაელოდება მის შევსებას, SMS პაკეტის ავტომატურად გასააქტიურებლად. ამ პერიოდის მანძილზე ტარიფიცირება მოხდება სხვა SMS ბალანსიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით: 1 SMS – 0,01 ₾.
 • სელფის ყველა აბონენტს ეგზავნება გამაფრთხილებელი SMS შეტყობინება ნებისმიერი სახის ბალანსის ამოწურვის შესახებ.
 • პაკეტის აქტივაცია ასევე შესაძლებელია MyCellfie -დან.
ვინ დარეკა

ვინ დარეკა

 

თუ გსურს გაიგო ვინ გირეკავდა, როცა შენი ტელეფონი გამორთული იყო გაიაქტიურე სერვისი "ვინ დარეკა".

 

მომსახურების სამართავად აკრიფე *170# და მიყევი ტელეფონის ეკრანზე მოცემულ ინსტრუქციას.

 

სერვისით სარგებლობა უფასოა.

არის კონტაქტი

არის კონტაქტი

 

თუ გსურს ტელეფონის ჩართვის შემდეგ, ყველა იმ მომხმარებელმა, ვინც იმ დროს გირეკავდა, როცა შენი ტელეფონი გამორთული იყო, მიიღოს შეტყობინება, რომ შენთან დარეკვა უკვე შესაძლებელია,  გაიაქტიურე სერვისი "არის კონტაქტი".

 

მომსახურების სამართავად აკრიფე *170# და მიყევი ტელეფონის ეკრანზე მოცემულ ინსტრუქციას.

 

სერვისით სარგებლობა უფასოა.

 

„არის კონტაქტი“-თ სარგებლობისთვის აუცილებელია ნომერზე ჩართული იყოს სერვისი „ვინ დარეკა“.

ზარის ლოდინი

ზარის ლოდინი

 

სერვისი "ზარის ლოდინი" საშუალებას გაძლევს საუბრის დროს მიიღო მეორე შემომავალი ზარი.

 

აქტივაცია: *43#

დეაქტივაცია: #43#

 

სერვისით სარგებლობა უფასოა.

ზარის შეზღუდვა

ზარის შეზღუდვა

 

სერვისი "ზარის შეზღუდვა" საშუალებას გაძლევს შეზღუდო გამავალი და შემომავალი ზარები.

 

შემოვალი ზარების შეზღუდვა

აქტივაცია: *35*პაროლი#

დეაქტივაცია: #35*პაროლი#

შემოწმება: *#35*პაროლი#

 

გამავალი ზარების შეზღუდვა

აქტივაცია: *33*პაროლი#

დეაქტივაცია: #33*პაროლი#

შემოწმება: *#33*პაროლი#

 

გამავალი საერთაშორისო ზარების შეზღუდვა

აქტივაცია: *331*პაროლი#

დეაქტივაცია: #331*პაროლი#

შემოწმება: *#331*პაროლი#

 

შემომავალი ზარების შეზღუდვა როუმინგში

აქტივაცია: *351*პაროლი#

დეაქტივაცია: #351*პაროლი#

შემოწმება: *#351*პაროლი#

 

ყველა ტიპის ზარის შეზღუდვის დეაქტივაცია

#330*პაროლი# 

 

სისტემის მიერ ავტომატურად მინიჭებული პაროლია 0000. შეცვლა შესაძლებელია კომბინაციით: **03**ძველი პაროლი*ახალი პაროლი*ახალი პაროლი#

 

სერვისით სარგებლობა უფასოა.

 

გთხოვ, გაითვალიწინე:

 

 • ზარის შეზღუდვის შემთხვევაში იზღუდება SMS-ის გაგზავნა/მიღებაც.
 • ზარის შეზღუდვა არ გააქტიურდება, თუ ნომერზე ჩართულია „ვინ დარეკა“ ან გადამისამართების რომელიმე ტიპი.
ზარის გადამისამართება

ზარის გადამისამართება

 

სერვისი "ზარის გადამისამართება" საშუალებას გაძლევს გადაამისამართო შემომავალი ზარი სხვა ნომერზე.

 

ყველა ზარის გადამისამართება

აქტივაცია: **21*ნომერი#

დეაქტივაცია: ##21#

შემოწმება: *#21#

 

გადამისამართება, როცა ტელეფონი დაკავებულია*

აქტივაცია: **67*ნომერი#

დეაქტივაცია: ##67#

შემოწმება: *#67#

 

გადამისამართება, როცა ტელეფონი გამორთულია

აქტივაცია: **62*ნომერი#

დეაქტივაცია: ##62#

შემოწმება: *#62#

 

გადამისამართება, როცა ტელეფონს ვერ პასუხობ

აქტივაცია: **61*ნომერი#

დეაქტივაცია: ##61#

შემოწმება: *#61#

 

ყველა ტიპის გადამისამართების დეაქტივაცია ##002#

 

სერვისით სარგებლობა ფასიანია, თუ შენს ნომერზე შემოსულ ზარს მეორე ნომრიდან უპასუხებ. საფასური ჩამოგაკლდება ნომერზე ჩართული ტარიფის პირობის მიხედვით. 

 

 

გთხოვ, გაითვალიწინე:

 

 • გადამისამართება არ გააქტიურდება, თუ ნომერზე ჩართულია რომელიმე ტიპის „ზარის შეზღუდვა“
 • გადამისამართება გაითიშება, თუ სერვისის გააქტიურებიდან 3 დღის მანძილზე ტელეფონი გამორთული იქნება.
 • გადამისამართებაროცა ტელეფონი დაკავებულია*: თუ გაქვს ჩართული მომსახურება ზარის ლოდინი, ზარი არ მისამართდება, სანამ არ გათიშავ შემომავალ ზარს. გათიშვის შემდეგ ზარი შედის გადამისამართებულ ნომერზე.
SMS ანტისპამი

SMS ანტისპამი

 

სერვისი "SMS ანტისპამის" საშუალებით შეგიძლია დაბლოკო ის სარეკლამო შეტყობინებები, რომლის მიღებაც არ გსურს.

 

აკრიფე *297# და მიყევი ტელეფონის ეკრანზე მოცემულ ინსტრუქციას.

 

მომსახურებით სარგებლობა უფასოა.

 

თუ არ გსურს მიიღო ბილაინიდან SMS შეტყობინებები აქციების, შემოთავაზებების, ან გამოკითხვის, შეგიძლია მათი შეზღუდვა.

 

 • აქციების/შეთავაზებების SMS-ების მიღების გასაუქმებლად გააგზავნე SMS ნომერზე 90911 ტექსტით 1515, ან SMS ნომერზე 1515 ტექსტით NO.
 • გამოკითხვის SMS-ის მიღების გასაუქმებლად გააგზავნე SMS ნომერზე 2525 ტექსტით STOP.

კრედიტი

 

 • აქტივაცია *141#
 • კრედიტის დავალიანების შემოწმება *147#
 • კრედიტის მომსახურების საფასური 0,50 ₾ ჩამოიჭრება კრედიტის აღებისთანავე, ამიტომ ბალანსზე დაგერიცხება 4,50 ₾.
 • კრედიტის გამოყენება შეგიძლია 3 დღის განმავლობაში.
 • კრედიტის დავალიანების დაფარვა საჭიროა მისი აქტივაციიდან 30 დღის განმავლობაში ერთიანად ან ეტაპობრივად.
 • თუ გაქვს  კრედიტის დავალიანება, ბალანსის შევსებისას ან პაკეტის/ტარიფის შეძენისას, პირველ რიგში მოხდება დავალიანების დაფარვა, ხოლო დარჩენილი თანხით შეივსება ბალანსი.
 • კრედიტის განმეორებით აღება შეგიძლია კრედიტის დავალიანების დაფარვისთანავე.
 • კრედიტის აღება შეგიძლია, თუ 1 თვეზე მეტია რაც ნომერს იყენებ.
 • კრედიტის აღება შეგიძლია, თუ ნომრის ბალანსი 20 ₾-ზე ნაკლებია.
 • კრედიტით სარგებლობა შეუძლიათ მხოლოდ ფიზიკურ პირებს.
 • თუ არ გსურს „ კრედიტით“ სარგებლობა, შესაძლებელია მისი შეზღუდვა. ამ შემთხვევაში, აქტივაციის კოდის აკრეფისას, მომსახურება ნომერზე არ გააქტიურდება.
  კრედიტის შეზღუდვის აქტივაცია *141*99#.
  კრედიტის შეზღუდვის დეაქტივაცია *141*991#
 • მომსახურების აქტივაცია ასევე შესაძლებელია MyCellfie -დან.
ნომრის ამომცნობი

ნომრის ამომცნობი

 

 • აქტივაცია - *110*171#
 • დეაქტივაცია - *110*170#
 • სერვისის ჩართვის ღირებულება - 2 ₾
 • ყოველდღიური სააბონენტო - 0,20 ₾
 • თუ ბალანსზე არ იქნება საკმარისი თანხა ყოველდღიური სააბონენტოს გადასახდელად, სერვისი გაითიშება ავტომატურად.
 • მომსახურების აქტივაცია ასევე შესაძლებელია MyCellfie -დან.
ნომრის დაფარვა

ნომრის დაფარვა

 

 • აქტივაცია *110*071#
 • დეაქტივაცია *110*070#
 • ყოველდღიური სააბონენტო 0,05 ₾
 • სერვისის ჩართვის შემდეგ, ნომერი ავტომატურად დაიფარება ზარის განხორციელებისას. ამისათვის საჭიროა ტელეფონის მენიუშიც იყოს გააქტიურებული ნომრის დაფარვა.
 • ნომრის ერთჯერადად დაფარვა ან გამოჩენა შესაძლებელია როგორც ტელეფონის მენიუდან, ისე სპეციალური კოდების საშუალებით. ნომრის გამოსაჩენად ადრესატის ნომრის წინ საჭიროა აკრიფო *31#. ნომრის დასაფარად - #31#.
 • ადრესატთან შენი ნომერი გამოჩნდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას ჩართული აქვს ნომრის ამოცნობის სერვისი.
 • სერვისი გაითიშება ავტომატურად, თუ ნომრის ანგარიშზე არ იქნება საკმარისი თანხა ყოველდღიური სააბონენტოს 0,05 ₾ გადასახდელად.
 • მომსახურების აქტივაცია ასევე შესაძლებელია MyCellfie -დან.
მობილური გადარიცხვა

მობილური გადარიცხვა

 

 • ბალანსიდან თანხის გადასარიცხად აკრიფე *145*5XXXXXXXX*თანხა#
 • შეგიძლია გადარიცხო მინიმუმ 1 ₾.
 • მომსახურების საფასური - 0,20 ₾ ბალანსიდან ჩამოგეჭრება თანხის გადარიცხვისთანავე.
 • გადარიცხვის შემდეგ ბალანსზე საჭიროა დაგრჩეს მინიმუმ 2 ₾.
 • მობილური გადარიცხვით შეგიძლია ისარგებლო, თუ უკვე გახარჯე 1 ₾ საუბარში, SMS ან ინტერნეტით სარგებლობისას.
 • გადარიცხვის გაუქმება შეგიძლია გადარიცხვიდან 5 წუთის განმავლობაში. გასაუქმებლად აკრიფე: *145*0#
 • ერთსა და იმავე ნომერზე, 24 საათის განმავლობაში შეგიძლია, გადარიცხო მაქსიმუმ 3-ჯერ.
 • 24 საათის განმავლობაში შეგიძლია გადარიცხო მაქსიმუმ 300 ₾, როგორც ჯამურად, ისე - ერთი გადარიცხვით.
 • მომსახურებით შეგიძლია ისარგებლო როუმინგში ყოფნის დროსაც.
 • მობილური გადარიცხვით სარგებლობა შეუძლიათ მხოლოდ ფიზიკურ პირებს.
 • მომსახურების აქტივაცია ასევე შესაძლებელია MyCellfie -დან.
ნომრის შენარჩუნება

ნომრის შენარჩუნება

 

 • აქტივაცია *110*110#
 • დეაქტივაცია *110*9110#
 • ყოველთვიური საფასური 0,10 ₾
 • მომსახურებაზე მოქმედებს ავტომატური გაგრძელების ფუნქცია. ამისთვის, ბალანსზე საკმარისი თანხა სისტემას საჭიროა დახვდეს 30-ე დღის ზუსტად იმ საათზე, რომელზეც მოხდა მომსახურების ჩართვა წინა თვეში.
 • 30-ე დღეს ბალანსზე არასაკმარისი თანხის არსებობის შემთხვევაში, სისტემა 10 დღის განმავლობაში დაელოდება მის შევსებას, მომსახურების ავტომატურად გასააქტიურებლად.
 • თუ 10 დღის მანძილზეც არ შეივსება ბალანსი საკმარისი თანხით, მომსახურება გაითიშება.
 • მომსახურების აქტივაცია ასევე შესაძლებელია MyCellfie -დან.
ისარგებლე ჩვენი აპლიკაციით
და აღმოაჩინე სპეციალური შეთავაზებები
MyCellfie აპლიკაციის გადმოწერა