ნომრის ვადა

A
A A A
დაბრუნება საიტის საწყის ფორმატზე

ნომრის ვადა

90 დღის მანძილზე ნომრის გამოუყენებლობის შემთხვევაში, 91-ე დღიდან დაიწყება სააბონენტო გადასახადის ჩამოჭრა (ყოველდღე - 0,50 ₾), ბალანსის განულებამდე. თუ ამ პერიოდში, ნომერზე დაფიქსრდება გამავალი/შემომავალი ზარი, მომსახურების შეძენა ან მსგავსი ტიპის ტრანზაქცია, ყოველდღიური საფასურის ჩამოკლება შეწყდება და ნომრის 90 დღიანი ვადის ათვლა დაიწყება თავიდან.

 

სხვა შემთხვევაში, ნომერი გაითიშება ცალმხრივად 45 დღით (შეიზღუდება გამავალი ზარი/SMS). დარეკვა შესაძლებელი იქნება სელფის სატელეფონო ცენტრში ნომერზე 110101 და საგანგებო სამსახურთან დამაკავშირებელ ნომერზე 112.

 

45 დღის შემდეგ, ნომერი გაითიშება ორმხრივად (გამავალთან ერთად, შეიზღუდება შემომავალი ზარი/SMS). დარეკვა შესაძლებელი იქნება სელფის სატელეფონო ცენტრში ნომერზე 110101 და საგანგებო სამსახურთან დამაკავშირებელ ნომერზე 112.

 

ნომრის ორმხრივად გათიშვიდან 10 დღის შემდეგ, ნომერი გაუქმდება.

 

ნომრის სტატუსის ცვლილებების შესახებ მომხმარებელი მიიღებს SMS შეტყობინებებს.

ისარგებლე ჩვენი აპლიკაციით
და აღმოაჩინე სპეციალური შეთავაზებები
MyCellfie აპლიკაციის გადმოწერა